Tarieven

Tarieven met ingang van 18.05.2020. (incl. 21% B.T.W.)

Wat zijn de tarieven van de diverse behandelingen?
De tarieven zijn gebaseerd op de duur van de behandeling.
Voorafgaande aan de behandeling bespreken we wat er aan de voeten
dient te gebeuren en welke duur voor deze behandeling wordt ingeschat.

Voetbehandeling nieuwe klant
€ 40,00
(duurt maximaal 60 minuten)

Een volledige voetbehandeling
€ 35,00
(duurt maximaal 45 minuten)

Iedere 15 min. extra
€ 5,00

Voetbehandeling losse aanvraag
€ 40,00
(duurt maximaal 60 minuten)

Voetbehandeling met aansluitend Voetreflexzonemassage
€ 58,00
(duurt maximaal 75 minuten)

Een uitgebreide voetreflexzonemassage
€ 31,50
(duurt maximaal 30 minuten)

Voetzorg Diabetici***

Zorgprofiel 1*

Periodieke voetbehandeling
€ 35,00

(duurt maximaal 45 minuten)

Iedere 15 min. extra

€ 5,00

Onderzoek en risico-inventarisatie bij matig risico op wond/amputatie met verhoogde druk (zorgprofiel 1). Zorginhoudelijk voldoet deze behandeling aan de voorwaarden van de beleidsregel “overige geneeskundige zorg BR/CU-7100”.

Zorgprofiel 2, 3 en 4**

(declaratie via podotherapeut)

 

Periodiek voetonderzoek/behandeling
(op basis van afgestemd behandelplan door een gecontracteerde podotherapeut).

Gecontracteerd  Zorgtarief
variabel***
Eigen bijdrage: € 12,00 (declaratie via een gecontracteerde podotherapeut)

  *Anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie bij matig risico op wond/amputatie met verhoogde druk (zorgprofiel 1).

** Periodiek voetonderzoek/behandeling  en risico-inventarisatie bij:
hoog risico op wond/amputatie zonder  verhoogde druk (zorgprofiel2),
hoog risico op wond/amputatie met verhoogde druk (zorgprofiel 3),
zeer hoog risico op wond/amputatie (zorgprofiel 4)

*** Deze behandelingen kunnen enkel in rekening worden gebracht indien de zorg geen onderdeel uitmaakt van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus, zoals beschreven in de beleidsregel “Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)”, maar zorginhoudelijk wel voldoet aan de voorwaarden van die beleidsregel en onder verantwoordelijkheid van de declarerende zorgaanbieder (lees Podotherapeut) wordt of kan worden geleverd. Indien delen van het zorgprofiel door de declarerende zorgaanbieder worden uitbesteed aan Voetkundig, dan geldt voor de onderlinge dienstverlening tussen Podotherapeut en Voetkundig een vrij tarief overeenkomstig bij integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus. http://www.nza.nl

Voetzorg Reumatische voet

 Periodieke voetbehandeling
€ 35,00
(duurt maximaal 45 minuten)

Iedere 15 min. extra
€ 5,00

Afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar en de eventuele  aanvullende pakketkeuze kunnen deze behandelkosten geheel of gedeeltelijk gedeclareerd worden. U krijgt hiervoor een contant factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

PRIJZEN 2020 (inclusief 21% B.T.W.)
Alle behandelingen geschieden op afspraak overdag of in de avonduren. Bij verhindering graag 24 uur van te voren berichten, daar anders de gereserveerde tijd in rekening zal worden gebracht.

Geef een antwoord