Algemene voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Verhindering

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.

Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Omgang persoonsgegevens

In onze praktijk werken we met een computersysteem waar uw gegevens 15 jaar bewaard worden. Als u regelmatig terugkomt blijven de nieuwste gegevens steeds bewaard. Is een behandeling niet meer nodig dan verdwijnen uw persoonsgegevens dus na 15 jaar uit ons systeem. Uw gegevens worden uitsluitend voor onze praktijk gebruikt en enkel na goedkeuring van u met andere instanties gedeeld.

Garantie- en Geschillenregeling

Garantieregeling

We doen onze uiterste best om u van uw voetklachten af te helpen. Helaas wil dat niet altijd in een keer lukken. Als u bij ons bent geweest voor een behandeling van bijvoorbeeld een likdoorn of een ingroeiende nagel en u heeft na een aantal dagen nog last, dan kunt u altijd bellen om een afspraak te maken voor een garantiebehandeling. Dit kan tot uiterlijk een week na de behandeling. De kosten voor die garantiebehandeling zijn dan voor ons.

Geschillencommissie

Wij zijn via de branche-organisatie ProVoet aangesloten bij de Geschillencommissie. In geval van een klacht waar we samen niet uitkomen kunt u naar de Geschillencommissie.
Lees in de folder Een klacht over uw behandeling  de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door onze branche-organisatie ProVoet en die voor onze praktijk van toepassing zijn.