Corona

Met ingang van 14 December 2020 is door de overheid een lock-down afgekondigd, t/m 19 Januari 2021. De praktijk is gesloten met uitzondering voor medisch noodzakelijke voetzorg. Onderstaand een samenvatting:

Samenvatting huidige situatie pedicurebranche per 15 december 2020, bevestigd door de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
Gecontracteerde en niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag worden verleend, door een medisch pedicure of KRP-geregistreerde pedicure met aantekening DV/RV.
Pedicures die tegen betaling zorg verlenen op basis van de Zorgverzekeringwet of de Wet langdurige zorg (Wlz) mogen ook hun werkzaamheden uitvoeren.

Verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
Moeten alle pedicures hun werkzaamheden stilleggen? Het verrichten van (uitsluitend) medisch noodzakelijke voetzorg door medische pedicures* valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten** in acht worden genomen.
*Dit geldt ook voor KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV. *Covid19 protocollen van ProVoet, in het bezit van pedicure aangesloten bij ProVoet. In de model noodverordening van het ministerie, die momenteel van toepassing is, staat: Artikel 2.4. Verbod uitoefenen contactberoepen 1. Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen. 2. Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen. De model noodverordening is per 1 december 2020 vervangen door de Coronawet. Brancheorganisatie ProVoet heeft voor bovenstaande uitzondering opnieuw de toezegging van de overheid ontvangen, dat medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de lockdown (die vanaf 15 december jl. van kracht is) mag worden uitgevoerd. Op deze webpagina (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen) van de Rijksoverheid wordt de uitzondering op deze manier zichtbaar gemaakt: Een pedicure mag bijvoorbeeld wel een medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren.
*Hier wordt een medisch pedicure of KRP-geregistreerde pedicure met aantekening DV/RV bedoeld.
En ook op de volgende webpagina (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen) van de Rijksoverheid wordt ingegaan op uitgezonderde contactberoepen. Hier staat vermeld:
Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van: de
 Zorgverzekeringswet
 Wet langdurige zorg (Wlz)
Na het verzoek van ProVoet aan de Rijksoverheid om ook specifiek het pedicureberoep op deze webpagina op te nemen, ontving ProVoet op 17 december 2020 de volgende verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid – Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:
“De medische pedicure kan inderdaad ook doorgang vinden van de medische werkzaamheden. Medische werkzaamheden mogen doorgang vinden als betaling wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg. De contactberoepenlijst zoals deze op de website van de rijksoverheid staat is niet uitputtend en is ter illustratie, daar worden op dit moment geen extra beroepsgroepen aan toegevoegd.”
Samenvatting huidige situatie pedicurebranche per 15 december 2020, bevestigd door de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
Gecontracteerde en niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag worden verleend, door een medisch pedicure of KRP-geregistreerde pedicure met aantekening DV/RV.
Pedicures die tegen betaling zorg verlenen op basis van de Zorgverzekeringwet of de Wet langdurige zorg (Wlz) mogen ook hun werkzaamheden uitvoeren.

Wel moet u rekening houden met het volgende :

is er sprake van hoesten, niezen, keelpijn of verkoudheid?

– is er sprake van benauwdheid of longontsteking?

is er sprake van koorts?

bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?

bent u zelf korter dan twee weken geleden genezen van COVID-19?

hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

In dat geval mag ik u niet behandelen.