Pedicure Limburg

Uw voeten zijn bij mij in goede handen!

Hallo ik ben pedicure Simonne Corten-Hardy. Sinds 2002 heb ik de voeten van vele cliënten ‘in onderhoud’. Want zo zie ik dat. Voeten zijn geweldig belangrijke en onmisbare hulpmiddelen. We belasten ze intensief en ze verdienen daarom de best mogelijke verzorging. En zo af en toe een verwenbeurtje! Zoals een ontspannende voetreflexzonemassage. Naast de pedicure opleiding heb ik ook nog een aantal specialisaties gedaan o.a. voor  de diabetische voet en de reumatische voet. Dit kan van belang zijn voor de vergoeding door uw ziektekostenverzekering.  Ik ben ook ingeschreven in het kwaliteitsregister pedicures. Al jaren heb ik vele trouwe cliënten uit  o.a. Hulsberg, Nuth, Schimmert, Wijnanadsrade, Valkenburg, Oirsbeek, eigenlijk te veel om op te noemen, die mij bezoeken voor hun voetverzorging.

Kom gerust eens langs voor een kennismaking, of beter nog, maak een afspraak, dan merkt u wat ik bedoel met “bij mij zijn uw voeten in goede handen!”

Bij Voetkundig kunt u prima terecht voor de verzorging van uw voeten, met kleine en grotere klachten en vragen. Naast de voetverzorging wordt samen met u gekeken naar de achtergrond van uw klachten en gezocht naar een passende oplossing. Als het nodig is, wordt u uitgelegd wat een andere discipline zoals een podotherapeut mogelijk voor u kan betekenen. Bovendien krijgt u advies voor de thuisverzorging van uw voeten en passend schoeisel.Er wordt gewerkt volgens de zg. HBA code van de voetverzorger. Dit is een door de overheid opgestelde code. Voor u als cliënt betekent dit de zekerheid dat alle instrumenten op de juiste wijze gereinigd worden zodat er geen enkele kans bestaat tot het oplopen van een of andere infectie.

Aansluiting bij de Landelijke Organisatie Provoet houdt tevens in dat je door het volgen van cursussen, bijscholingen, het contact met collega’s en het lezen van vakliteratuur op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van algehele voetverzorging. Sinds 01.01.2009 is er een Kwaliteits Register Pedicures ingesteld, hierin is Voetkundig opgenomen onder no. 1939. Tevens heeft Voetkundig een zorgverleners no., dat van belang is voor cliënten met diabetes of reuma om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Alle belangrijke gegevens op een rij:
KVK no. 14072441
BTW no. 930.70.494.B.01
KRP no. 1939
Zorgverl. no. 001411

Algemene Voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Verhindering

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.

Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Omgang persoonsgegevens

In onze praktijk werken we met een computersysteem waar uw gegevens 7 jaar bewaard worden. Als u regelmatig terugkomt blijven de nieuwste gegevens steeds bewaard. Is een behandeling niet meer nodig dan verdwijnen uw persoonsgegevens dus na 7 jaar uit ons systeem. Uw gegevens worden uitsluitend voor onze praktijk gebruikt en enkel na goedkeuring van u met andere instanties gedeeld.

Garantie- en Geschillenregeling

Garantieregeling

We doen onze uiterste best om u van uw voetklachten af te helpen. Helaas wil dat niet altijd in een keer lukken. Als u bij ons bent geweest voor een behandeling van bijvoorbeeld een likdoorn of een ingroeiende nagel en u heeft na een aantal dagen nog last, dan kunt u altijd bellen om een afspraak te maken voor een garantiebehandeling. Dit kan tot uiterlijk een week na de behandeling. De kosten voor die garantiebehandeling zijn dan voor ons.

Geschillencommissie

Wij zijn via de branche-organisatie ProVoet aangesloten bij de Geschillencommissie. In geval van een klacht waar we samen niet uitkomen kunt u naar de Geschillencommissie.
Lees in de folder Een klacht over uw behandeling  de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door onze branche-organisatie ProVoet en die voor onze praktijk van toepassing zijn.